Портал на Стопански факултет в Софийския университет | Portfolio

Сайта е създадена по проект BG 051PO001-4.3.04-0023 на Стопански факултет (СФ) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е портал за отделните системи в Университета. Изработен е изцяло на HTML, CSS и Bootstrap framework.

Technologies: 

Executor Profile

Lyubomir Boykov

Date of start and completion

вторник, June 9, 2015 to четвъртък, July 9, 2015