Пламен Георгиев Драгийски

Г-н Бойков е много способен разработчик на софтуер, който може да се справи неотложни задачи ефективно при екстремни обстоятелства. Нашата работна среда изисква работа по проект с постоянен срок и огромен негативен ефект за университетска репутация. Въпреки това, г-н Бойков е в състояние да пише на качеството на софтуера и да се справят с трудни ситуации с професионализъм.

Designation/Position: 

Free Software Developer

Български